מבצעי חיל האויר

תקיפה אווירית ראשונה בשרות האוויר

מבצע אופרה

 מבצע מוסקטיר

 יומן גיחות טייסת אבירי הצפון במלחמת ששת הימים

 מבצע חלוץ ומבצע שרקרק

טייסת 107 שנות הקמה מאת יוסי יערי